Bøker

Rapportsøk

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

, 2017

Open access

Forskningstema: Den nordiske modellen Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Institutional Change in the Public Sphere