Bøker

Rapportsøk

Yrkesfagene under press

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press Universitetsforlaget 2014

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press