Bokkapitler

Rapportsøk

IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv?

Inger Lise Skog Hansen

, 2009

Les mer / Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv?