Bokkapitler

Rapportsøk

A study of Norwegian Deaf and Hard of Hearing Children
Equality in Communication Inside and Outside Family Life

Hilde Haualand and Inger Lise S. Hansen

2007

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

A study of Norwegian Deaf and Hard of Hearing Children