Bokkapitler

Rapportsøk

Prissetting på kommunale tjenester

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

1985

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Prissetting på kommunale tjenester