Bokkapitler

Rapportsøk

Læringsmiljø og gjennomføring

Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A.

I: Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Universitetet i Bergen 2015

Nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall
Læringsmiljø og gjennomføring