Bokkapitler

Rapportsøk

Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp

Olsen, O. J. og Reegård, K.

I: Høst, H. (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Universitetet i Bergen 2013

Nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall
Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp