Bokkapitler

Rapportsøk

På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid

Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I.

I: Høst, H. (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Universitetet i Bergen 2014

Nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall
På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid