Skip to main content

Prissetting på kommunale tjenester

Bokkapitler |  1985
10. november 2015

Hagen, K. & Hippe, J. M. (1985). Prissetting på kommunale tjenester. I Hansen Sørensen (red.), Bykommuner under finansielt stress. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-forskere