Bokkapitler

Rapportsøk

War in the Great Lakes Region and Ugandan Conflict Zones: Micro-regionalisms and Meta-narratives

Morten Bøås and Kathleen M. Jennings

Afro-Regions: The Dynamics of Cross-border Micro-regionalisms in Africa 2008

Forskningstema: Fred og stabilitet Vold og konflikter Sahel og Afrika sør for Sahara
War in the Great Lakes Region and Ugandan Conflict Zones: Micro-regionalisms and Meta-narratives