Skip to main content
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016

  • Faktaflak
  • Faktaflak

Fafo skal, i samarbeid med andre nordiske forskere, kartlegge hva som foreligger av forskning på delingsøkonomien i Norden. Hvor stort er det? Hvordan forstår ulike aktører fenomenet? Hvordan tilnærmer myndighetene og partene i arbeidslivet seg fenomenet? Vi skal også sammenligne utvikling og reaksjoner på tvers av de nordiske land, og se om vi ser noen vesentlige forskjeller.

  • Publisert: 27. september 2016

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Nordisk Ministerråd