Skip to main content
  • Hanne Cecilie Kavli

Hvordan gikk det etterpå?

En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata

  • Fafo-notat 2004:24
  • Fafo-notat 2004:24
Fafo har siden 1998 arbeidet med å evaluere resultatene fra totalt 26 prøveprosjekter som har testet virkemidler og arbeidsmetoder i introduksjonsprogram. Notatet bygger på erfaringene fra dette arbeidet, men tar også utgangspunkt i nytt, innsamlet materiale. I 1999 ble arbeidsmetodene i introduksjonsprogrammet formelt testet i 16 kommunale prosjekter og det er flyktninger som deltok i disse prøveprosjektene som følges opp her. Om lag 160 av dem er intervjuet på nytt over telefon, i tillegg til 250 flyktninger som ble bosatt i samme periode, men utenfor prosjektkommunene. I tillegg er 317 tidligere deltakere identifisert i offentlige register og blir i notatet sammenliknet med andre flyktninger bosatt samtidig.
  • Publisert: 15. januar 2004
  • Ordrenr. 748
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere