Eksterne rapporter

Rapportsøk

Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser

Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg

2008

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik

Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser