Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

Ekstra fridager til seniorer

Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?

 

Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2010). Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI-notat 2010/4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Fafo-forskere