Eksterne rapporter

Rapportsøk

Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten

Jon Erik Finnvold, Jørgen Svalund og Bård Paulsen

2005

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten