Eksterne rapporter

Rapportsøk

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

, 2006

Les mer hos AFI / Read more

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Fortell meg at jeg er ønsket!