Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!

Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

 

Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2006). Fortell meg at jeg er ønsket! Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. AFIs rapportserie 2/2006.

Fafo-forskere