Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Anne Inga Hilsen og Britt Elin Strand

Fortellinger om å få det til

 

Hilsen, A. I. & Strand, B. E. (red.) (2006). Fortellinger om å få det til. Rapport fra Livsfaseprosjektet i privat sektor, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Oslo: AFI.

Fafo-forskere