Skip to main content

Fortellinger om å få det til

Ekstern rapport |  2006
9. februar 2016

Hilsen, A. I. & Strand, B. E. (red.) (2006). Fortellinger om å få det til. Rapport fra Livsfaseprosjektet i privat sektor, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Oslo: AFI.

Fafo-forskere