Skip to main content

Hjelpebehov og tjenestetilbud

Ekstern rapport |  2005
26. januar 2016

Svalund, J. (2005). Hjelpebehov og tjenestetilbud. I E. Ugreninov (red.), Seniorer i Norge. Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere