Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?

Bård Jordfald og Ragnar Nymoen

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?