Skip to main content

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?

Ekstern rapport |  2016
15. november 2016

Jordfald, B. & Nymoen, R. (2016). Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? Rapport nr 8-2016. Senter for lønnsdannelse.