Skip to main content

Hvis bare helsa holder...

En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering

Ekstern rapport |  2010
9. februar 2016

Gamperiene, M., Hilsen, A. I. & Skarpaas, I. (2010). Hvis bare helsa holder... En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI-notat 2010/8. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Fafo-forskere