Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hvis bare helsa holder...
En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering

Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas

, 2010

Les mer hos AFI / Read more

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Hvis bare helsa holder...