Skip to main content

Hvis jobben krever det

En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv

  • Ekstern rapport  | 
  • 2006
  • 12. januar 2016

Nyen, T. (2006). Hvis jobben krever det. En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv. Monografi. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Fafo-forskere