Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hvis jobben krever det
En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv

Torgeir Nyen

, 2006

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Hvis jobben krever det