Eksterne rapporter

Rapportsøk

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

Rolf K. Andersen

1997

Les mer

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?