Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

2006

Les mer / Read more

Forskningstema: Arbeidstid
Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST