Eksterne rapporter

Rapportsøk

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

2017

Last ned / Download

Forskningstema: Frafall fra utdanning

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Jon Rogstad

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet