Eksterne rapporter

Rapportsøk

Egen bolig – også når helsa svikter?
Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre

Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor

Egen bolig – også når helsa svikter?