Eksterne rapporter

Rapportsøk

Geografiske forskjeller i inntektsmobilitet i Norge

Norberg-Schulz, Marthe og Ståle Østhu

Rapport 31-2018 Samfunnsøkonomisk Analyse AS 2018

Les rapporten

Nettutgave R31-2018+Geografiske+forskjeller+i+inntektsmobilitet+i+Norge.pdf

Forskere på Fafo: Ståle Østhus

Geografiske forskjeller i inntektsmobilitet i Norge