Skip to main content

Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren

  • Ekstern rapport  | 
  • 2011
  • 12. januar 2016

Frøyen, Y., Nyen, T. & Sollien, T. (2008-2011). Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Tre delrapporter og en sluttrapport. Samarbeidsprosjekt Asplan Viak og Fafo.

Fafo-forskere