Eksterne rapporter

Rapportsøk

Key challenges for Norwegian VET: The state of play

Olsen, O.J, Høst, H., Tønder, A.H.

Nord-VET 2014

Last ned pdf / Download

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Key challenges for Norwegian VET: The state of play