Eksterne rapporter

Rapportsøk

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring