Eksterne rapporter

Rapportsøk

Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen

Mona Bråten m.fl.

, 2008

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen