Eksterne rapporter

Rapportsøk

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

2005

Les mer

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Lise Lien

Lønn i kommunal sektor