Skip to main content

Lønnsutviklingen i Fellesforbundets bransjer

Ekstern rapport |  2019
3. desember 2019

Jordfald, B. og Nymoen, R. (2019). Lønnsutviklingen i Fellesforbundets bransjer. Kap. 2 i Fellesforbundets hefte, Lønn, kjøpekraft, fordeling og velferd 2000-2018.

Fafo-forskere