Eksterne rapporter

Rapportsøk

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

, 2018

Last ned / Download PDF

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Jon Rogstad

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1