Skip to main content

Midlertidige ansettelser som forskningsfelt

  • Ekstern rapport  | 
  • 2005
  • 18. desember 2015

Nergaard, K. (2005). Midlertidige ansettelser som forskningsfelt. I P. Schøne (red.), Det nye arbeidsmarkedet. Kunnskapsstatus og problemstillinger. Norges forskningsråd.

Fafo-forskere