Skip to main content
Ekstern rapport
  • Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

 

Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. ISF-rapport 003.