Eksterne rapporter

Rapportsøk

Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere

Anne Inga Hilsen

2009

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere