Eksterne rapporter

Rapportsøk

På seniorvis
Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen

Anne Inga Hilsen, Vigdis Mathisen Olsvik og Trude Steinum

, 2009

Les mer hos AFI / Read more

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

På seniorvis