Skip to main content

Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen

Ekstern rapport |  2005
26. januar 2016

Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2005). Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen. Rapporter 2005/34. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere