Eksterne rapporter

Rapportsøk

Resultater, resultater, resultater – det er det eneste som teller

Arvid Fennefoss og Lise Lien

2002

Les mer

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Lise Lien

Resultater, resultater, resultater – det er det eneste som teller