Skip to main content

Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

Ekstern rapport |  2012
1. oktober 2015

Hilsen, A. I. (2012). Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:15.

Fafo-forskere