Skip to main content
Ekstern rapport
  • Anne Inga Hilsen

Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

 

Hilsen, A. I. (2012). Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:15.

Fafo-forskere