Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Anne Inga Hilsen og Robert Salomon

Seniorpolitikk – virker virkemidlene?

 

Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2010). Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI-rapport 4/2010. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Fafo-forskere