Skip to main content

Seniorpolitikk – virker virkemidlene?

Ekstern rapport |  2010
9. februar 2016

Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2010). Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI-rapport 4/2010. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Fafo-forskere