Skip to main content

Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere

  • Ekstern rapport  | 
  • 2010
  • 12. oktober 2015

Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.

Fafo-forskere