Skip to main content

Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke...

Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009

  • Ekstern rapport  | 
  • 2010
  • 9. februar 2016

Botnen, A. & Hilsen, A. I. (2010). "Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke..." Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009. AFI-notat 2010:3. Oslo: AFI.

Fafo-forskere