Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen

Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal

  • Fafo-notat 2004:25
  • Fafo-notat 2004:25

Dette er en evaluering av et forsøk med tildeling av dagpenger som erstatning for økonomisk sosialhjelp til arbeidssøkere uten rett til arbeidsledighetstrygd etter ordinære regler. Ordningen er en del av SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal kommune i Nord-Trøndelag.
I evalueringen er det særlig fokusert på hvorvidt dagpengeordningen bidrar til å understøtte målsettingene i prosjektet for øvrig:

  • Bidrar ordningen til at flere kommer i arbeid og aktivitet?
  • Bidrar ordningen til at velferdsforvaltningen blir mer brukerrettet og effektiv?
  • Har ytelsen avklientifiserende og selvstendiggjørende effekt?

 Prosjektet er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

  • Publisert: 16. januar 2004
  • Ordrenr. 749
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere