Skip to main content
  • Rolf K. Andersen og Sissel Trygstad

Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider

Tillitsvalgte i Unios forbund

  • Fafo-notat 2021:10
  • Fafo-notat 2021:10
  • Publisert: 9. april 2021
  • Ordrenr. 10347