Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
En underveisrapportering

Ketil Bråthen og Anette Brunovskis

Fafo-notat 2021:05

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Blå Kors' gatenære tiltak og Steg for Steg

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Anette Brunovskis

Dette er den andre rapporteringen fra Fafos følgeevaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Evalueringen pågår i perioden 2018–2021. Dette notatet tar for seg Steg for Steg i Oslo og Bergen, samt de gatenære tilbudene Varmestua i Fredrikstad og det boligsosiale arbeidet ved Kontaktsenteret i Oslo.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10342