Fafo-notater

Rapportsøk

Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko

Ståle Østhus og Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2020:05

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

I dette notatet undersøkes den geografiske variasjonen i barnefattigdom. Hvordan varierer antall og andel barn som lever i fattigdom mellom norske kommuner? Hvilke kjennetegn har husholdningene til barn som lever i fattigdom? I tillegg undersøkes omfanget av et utvalg bolig- og nabolagsproblemer. I analysene er det skilt mellom lav og høy grad av fattigdoms- risiko, altså om det er forskjeller mellom barn i hushold som har inntekter nær fattigdomsgrensen og barn i hushold med langt lavere inntekter. Vi skiller også mellom ettårig og vedvarende fattigdom.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10318