Fafo-notater

Rapportsøk

Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012

Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2012:12

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard

Dette første notatet fra LOs tillitsvalgtpanel viser at drøyt 40 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaring med innleid arbeidskraft på sin arbeidsplass. Én av fire har kjennskap til uakseptable lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Lavere lønn og lengre arbeidstid er, ikke uventet, de mest framtredende bruddene. Denne første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel har svar fra over 2500 tillitsvalgte.

LOs tillitsvalgtpanel
består av drøyt 3500 tillitsvalgte fra hele landet, og representerer samtlige LO-forbund. Gjennom korte spørreundersøkelser vil de tillitsvalgte få si sin mening om aktuelle temaer i norsk arbeidsliv. Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO. LOs tillitsvalgtpanel utføres som en del av www.arbeidslivet.no, som er en kunnskapsbasert nettportal om forhold i arbeidslivet. Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO og Fafo.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10158