Fafo-notater

Rapportsøk

De ti største humanitære utfordringene i Norge

Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2009:05

Nettutgave

Prosjekt: De 10 største humanitære utfordringene i Norge

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli, Inger Lise Skog Hansen

Fafo har på oppdrag fra Røde Kors listet opp de ti største humanitære utfordringer i Norge i dag. Rapporteringen til Røde Kors var et foilsett sammen med noen utdypende kommentarer og referanser. Vårt foilsett baserer seg på tilgjengelig forskning og statistikk. I dette notatet har vi gjort foilsettet tilgjengelig.

Vårt utgangspunkt for å peke ut de ti største humanitære utfordringene i Norge har vært at disse utfordringene er samfunnsproblemer som vi mener kan true det de fleste oppfatter som grunnlaget for et godt samfunn. For å kunne velge problemer som truer det gode samfunn, har det vært nødvendig å først beskrive hva som kan anses som viktige verdier og egenskaper ved det norske velferdssamfunnet.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10079