Fafo-notater

Rapportsøk

En organisasjon for framtida
Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2015:07

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Formålet med dette notatet er å bidra til refleksjon omkring egen organisasjon i betydningen oppmerksomhet, prioriteringer og valg av organisatoriske løsninger. Utgangspunktet er problemstillinger som er særlig relevante for Utdanningsforbundet slik vi har lært forbundet å kjenne gjennom medlemsundersøkelsene fra 2004 og framover. Notatet er lagt opp som et diskusjonsnotat – der ulike utfordringer løftes fram og reflekteres over.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10218