Skip to main content
  • Fafo-notat 2015:07
  • Kristine Nergaard

En organisasjon for framtida

Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer

  • Fafo-notat 2015:07
 
Formålet med dette notatet er å bidra til refleksjon omkring egen organisasjon i betydningen oppmerksomhet, prioriteringer og valg av organisatoriske løsninger. Utgangspunktet er problemstillinger som er særlig relevante for Utdanningsforbundet slik vi har lært forbundet å kjenne gjennom medlemsundersøkelsene fra 2004 og framover. Notatet er lagt opp som et diskusjonsnotat – der ulike utfordringer løftes fram og reflekteres over.
  • Publisert: 24. september 2015
  • Ordrenr. 10218
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo-forskere